VERNELAGSSTIFTELSEN

HVA VI GJØR

Våre fokusområder
 

Formål

Vernelagsstiftelsens formål er å bidra til at straffedømte  underlagt en frihetsrelatert straffegjennomføring får et godt oppfølgingstilbud for å hindre ny kriminalitet og gi et tryggere samfunn. 

Legat

Vernelagsstiftelsen er en privat stiftelse som ble opprettet etter sammenslåing av  Stiftelsen Arupsgate 3 og Stiftelsen Nordahl Brunsgate 5 i 2017. Disse stiftelsene ble opprettet da Vernelaget opphørte og oppgavene ble overført staten 17 desember 1979..

Stifrelsens kapital består av eiendom i Arupsgate 3. Videre bygger stiftelsen på kapital som følge av inntekter salg av eiendommer Vernelaget hadde ellers i landet

  Legat - organisasjoner med støtte 2020