Legatmidler for frivillige organisasjoner og stiftelser 

Legatmidler

Stiftelsens midler skal komme hele landet til gode. Formålet er å bidra til at straffedømte underlagt en firhetsrelatert straffegjennomføring får et godt oppfølgingstilbud, samt å bedre situsjonen for pårørende og ofre.

Hvem kan søke

Det kan ytes tilskudd til frivillige organisasjoner og sammenslutninger som;

- jobber innenfor stiftelsens formål

- jobber med å bedre situasjonen for pårørende og ofre

- har som formål å redusere ny kriminalitet

Det gis kun tilskudd til tiltak og prosjekter innenfor Norges grenser. 

Bidrag ytes ikke til enkeltpersoner.