Legatmidler

Stiftelsens midler skal komme hele landet til gode. Formålet er å bidra til at straffedømte underlagt en firhetsrelatert straffegjennomføring får et godt oppfølgingstilbud, samt å bedre situasjonen for pårørende og ofre.

Målsetningen med tildeling av legatmidler til forskning er å få økt kunnskap om hva som skal til for å hindre ny kriminalitet slik at vi får et tryggere samfunn.Hva det kan søkes midler til

Det kan tildeles legatmidler til forskning på effekten av dagens oppfølgingstilbud knyttet til:

  • bolig
  • arbeid/utdanning,
  • fritidsaktiviteter/nettverk
  • organisering  kriminalomsorg/ kommune/ stat.