Informasjon og søknadsskjema for frivillige organisasjoner


Søknadsskjema må benyttes og sendes med eventuelle vedlegg til: post.vernelagsstiftelsen@gmail.com

Søknadsfrist 1. mai og  1.november


Informasjon og søknadsskjema vedrørende forskningsmidler 

Søknadsskjema må benyttes og sendes med eventuelle vedlegg til:


Søknadsfrist 1. mars