Informasjon og søknadsskjema for frivillige organisasjoner


Søknadsskjema må benyttes og sendes med eventuelle vedlegg til:  

post.vernelagsstiftelsen@outlook.com

Søknadsfrist 1. mai og  1.november


Informasjon og søknadsskjema vedrørende forskningsmidler 

Søknadsskjema må benyttes og sendes med eventuelle vedlegg til:

post.vernelagsstiftelsen@outlook.com

Søknadsfrist 1. mai