Formål

Vernelagsstiftelsens formål er å bidra til at straffedømte underlagt en frihetsrelatert straffegjennomføring får et godt oppfølgingstilbud for å hindre ny kriminalitet og gi et tryggere samfunn.

Legat

Vernelagsstiftelsen er en privat stiftelse som ble opprettet etter sammenslåing av Stiftelsen Arupsgate 3 og Stiftelsen Nordahl Brunsgate 5 i 2017. Disse stiftelsene ble opprettet da Vernelaget opphørte og oppgavene ble overført staten 17 desember 1979.

Stiftelsens kapital består av eiendom i Arupsgate 3. Videre bygger stiftelsens kapital på inntekter som følge av salg av eiendommer Vernelaget hadde ellers i landet.

Kontakt: post.vernelagsstiftelsen@outlook.com

Organisasjonsnummer: 979 456 123